Sunday, September 26, 2010

KELEBIHAN BISMILLAHDengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih´


Bismillah Miliki Pelbagai Kelebihan dan keutaman tersendiri. Disebutkan di dalam hadis yang bermaksud :
- Bahawa sesuatu perbuatan yang baik tanpa dimulai dengan Bismillah maka
ia akan terputus dari rahmat Allah s.w.t.´
Dalam satu hadis lain juga dinyatakan bahawa Nabi Muhammad s.a.w.
bersabda:
- Tiada seorang hamba yang mengucapkan Bismillah kecuali Allah s.w.t. memerintahkan malaikat yang bertugas mencatat amal manusia untuk mencatat dalam buku amalannya 400 kebaikan.´ Selain itu Bismillah mempunyai pelbagai kelebihan lain. Antaranya adalah :-

1. Barang siapa membaca Bismillah dan diikuti dengan lafaz, maka dia
akan dihindarkan daripada 70 musibah, kesusahan, penyakit akal dan
bebal.

2. Sesiapa yang mengamalkan membaca Bismillah sebanyak 21 kaliketika hendak tidur, nescaya dia aman dan bebas daripada syaitan,kecurian, maut yang mengejut dan sebarang bencana.

3. Apabila di baca sebanyak 1 9 kali apabila bertemu dengan orang yangberpangkat besar, yang sombong dan garang, InsyaAllah akanmenjadi lembut.

4. Setiap kali bila memasuki rumah bacalah kalimah bismillah itu sekali,insyaAllah diberkati dan mendapat kebahgiaan dalam rumahtanggatersebut.

5. Apabila dibaca sebanyak 100 kali dan dihembuskan kepada penyakit
selama 3 hari berturut-turut, Insyaallah sembuh penyakitnya.

6. Barang siapa membaca Bismillah ketika hendak bersetubuh (jimak) maka anaknya kelak akan menjadi orang yang cerdas dan terbuka hatinya sehingga anak-anak yang soleh.

7. Jika didapati seseorang yang sedang pengsan, maka hendaklahdibacakan Bismillah sebanyak 41 kali pada telinganya, insya-Allah, diaakan sedar dan kembali siuman dengan serta merta.

8. Sesiapa yang membaca Bismillah sebanyak 313 kali dan selawat keatas Nabi Muhammad s.a.w. sebanyak100 kali pada hari ahad di saatmatahari terbit dengan mengadap kiblat.Maka Allah s.w.t. akanmenganugerahkan rezeki tanpa diduga sama sekali.

9. Seseorang yang membaca Bismillah sebanyak 786 kali lalu ditiupkan
pada air sebelum diberi minum kepada seseorang yang bebal selamatujuh hari sebelum matahari terbit, maka akan lenyaplahkebebalannya dan insya-Allah dia akan mudah hafal terhadap apayang didengarnya.

10. Sesiapa yang membaca Bismillah sebanyak 50 kali dihadapanorang zalim atau penguasa yang bengis, maka dia akan segera tundukatau ketakutan.

11. Barang siapa menulis Bismillah101 kali lalu diletakkan di sawahnya, maka insya-Allah sawah itu akan menjadi subur dan terjaga daripada sebarang bencana.

12. Sesiapa yang menpunyai hajat kepada Allah s.w.t makasebaiknya dia berpuasa pada hari Rabu, Khamis dan Jumaat.Kemudian pada hari Jumaat itu, dia mandi sunat dan berwuduksebelum berangkat untuk sembayang Jumaat dengan bersedekahsemampunya. Selepas sembayang Jumaat, dia hendaklah membacasatu doa yang bermaksud : Ya Allah, Sesungguhnya aku memohonkepada- mu dengan nama-Mu, dengan nama Allah Yang MahaPengasih lagi Maha Penyayang, yang tiada Tuhan melainkan Dia, yangmengetahui yang ghaib dan yang terang, Dialah Yang Maha Pengasih
lagi Maha Penyayang.´ Aku mohon kepada-Mu dengan namu-MUdengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yangtiada Tuhan melainkan Dia, yang hidup dan tidak pernah mengantukapa lagi tidur (sampai akhir hayat). Dialah yang penuh kebesaran-Nyadi langit dan di bumi. ³Dan aku memohon kepada-Mu dengan nama-Mu, dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang,yang melutut kepadanya setiap wajah, tunduk kepada-Nya riqab(tengkok) dan khusyuk bagi-Nya setiap hari kerana terlalu takut, danmengalir kerana-Nya air mata, berilah selawat serta salam, kepadapenghulu kami Muhammad s.a.w. keluarga dan sahabatnya, danberilah kepadaku apa yang ku hajati, tunaikanlah apa aku hajatkan««. ´ Insya-Allah apa yang menjadi hajatnya pasti akan dikabulkanoleh Allah s.w.t. dengan segala keizinan dan keagungannya.

13. Bagi seseorang yang ingin sentiasa dilapangkan dandipermudahkan rezekinya serta mempunyai keberkatan luar biasa,disegani dan dimuliakan oleh makhluk, maka hendak membacaBismillah sebanyak 66 kali dengan memanjangkan lafaz jalahannyadan membaca doa yang bererti : ´ Ya Allah, bukakanlah bagiku pinturahmat-Mu dan kurniaMu serta rezeki-Mu. Curahkanlah keataskuperasaan reda kepada-Mu dan bertakwa kepada-Mu. Mudahkanlahuntuk ku memperolehi rezeki-Mu dari sekalian makhluk-Mu,sesungguhnya Engkau berkuasa ke atas setiap sesuatu´.

14. Untuk mengubati sesuatu penyakit, boleh diikhtiarkan denganmenulis Bismillah sebanyak 66 kali lalu diberi air diberi minum kepadaorang yang berpenyakit dan orang yang terkena cubaan.

15. Untuk mengubati sakit pening pula hendaklah ditulsikan lafazBismillah sebanyak 21 kali ke atas kertas lalu dikalungkan kepadaorang sakit kepala itu.

16. Bagi orang yang mengharap supaya hajatnya dikabulkan olehAllah s.w.t. dia hendaklah membaca Bismillah selesai sembahyangAsar pada hari Jumaat dalam keadaan suci dari hadas dan najis danmenghadap kiblat sehinggalah matahari terbenam. Kemudian,mohonlah kepada Allah mengenai hajat yang dimintanya, insya-Allahdengan semalam kemurahan dan sifat Rahman dan Rahimnya akandikabulkan Oleh Allah.

17. Barang siapa yang menulis lafaz Bismillah sebanyak 50 kalidengan huruf jawi lalu dibawa dan pergi ke depan orang zalim, makadia kan terhindar daripada sebarang niat jahat itu. Ketikamenghadapnya, hendaklah dia membaca Bismillah sebanyak 50 kali pula.

Dari
http://blog.mixterr.com/kelebihan-bismillah/

No comments: